Bank

Een bank is een financiële dienstverlener. Personen en bedrijven kunnen tegen een vergoeding (rente) geld bij een bank inleggen en dit geld kan vervolgens tegen een hogere rente weer worden uitgeleend. Het verschil tussen de ontvangen en betaalde rente is voor de bank een belangrijke inkomstenbron.

Verzekeringen

Een verzekering of assurantie is een overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekeringnemer. Met een verzekering poogt de verzekeringnemer de financiële gevolgen van een risico af te dekken die hij zelf niet kan of wil dragen.

Advies

Geld is enig object of enige toetsbare vermelding dat in een bepaald land of binnen een gegeven sociaal-economische context algemeen wordt aanvaard als betaling voor goederen en diensten en de terugbetaling van schulden. Als belangrijkste functies van geld onderscheidt men: ruilmiddel, rekeneenheid, oppotmiddel.

Historiek

Op 01/12/2001 nam Hedwig Decime het bestaande HBK kantoor over te Aarschot, Schaluin 38 over van HBK wegens de verzelfstandiging van hun kantorennet. Naast de bankactiviteiten werd als verzekeringsmakelaar stilaan ook een verzekeringsportefeuille uitgebouwd. Op 01/01/2002 werd HBK Spaarbank  Mercator Bank en op 01/01/2005 werd de benaming Record Bank.

Op 16/01/2006 opende het kantoor te Baal, Betekomsestraat 7 waarin ook het agentschap van Andre Reinquin werd geïntegreerd. Tegelijkertijd werd Ria Vandenbossche aangetrokken als medewerkster.

Op 01/01/2007 werd het Eural kantoor van Louis Van Aerschot geïntegreerd in het kantoor te Aarschot zowel voor de bank als de verzekeringsactiviteiten met medewerking van Louis.

Op 01/01/2008 werd de BVBA Decime opgericht en op 04/01/2010 kwam Jelle Decime in dienst.

Op 01/07/2014 stopte Louis van Aerschot zijn beroepsactiviteiten om op pensioen te gaan.

Bij zowel het kantoor in Aarschot als in Baal is intussen een bankautomaat operationeel om ons cliënteel zo goed mogelijk te kunnen bedienen.

Intussen werken wij verder aan de toekomst.

© 2017 BVBA Decime | Contacteer ons | Website door Publivisie